🔥 සඳුදා හා බදාදා සිට ප්‍රදේශ ගණනාවක කොටස් වශයෙන් ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කෙරේ

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම පිණිස පනවනු ලැබූ ඇඳිරි නීතිය ජන ජීවිතය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව ලිහිල් කිරිමට රජය තීරණය කර ඇත.
අප්‍රේල් 20, සඳුදා  හා 22 බදාදා සිට ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කවල සහ දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත පොලිස් බල ප්‍රදේශවල
  Read More>>