කොළඹ යාචකයින් නාවා කවා අන්දවා පිටත් කර යැවූ හැටි

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව ජීවත් වන යාචකයින් 360 දෙනෙකු , විෂබීජ හරණය කර ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වය පරීක්ෂා කර නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීමට සිකුරාදා පියවර ගෙන තිබුණි.
පොලිසිය සහ කොළඹ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ නිලධාරීන් එක්ව
  Read More>>