පිළියන්දල වෑතර මාළු වෙළෙඳ සැලට ආ අය හා පාරෙදි මාළු ගත් අය ගැන අවධානය

Tuesday, April 21, 2020 0 Comments

ප්‍රේල් මස 20 වනදා පිළියන්දලින් වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිත මාළු වෙළෙන්දා මාළු රැගෙන ඒමට පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළසැලට ගිය සිදුවීම නිසා අප්‍රේල් මස 22 වනදා සිට දින 3ක කාලයක් සඳහා මත්ස්‍ය වෙළඳපොල වසා දමා ඇත.
නිවුන්ගම, ග්‍රාමෝදය මාවතේ පදිංචි 52 හැවිරිදි මෙම කොරෝනා ආසාදිතයා
  Read More>>