බොරලැස්ගමුව රත්තනපිටිය රෝගියා නිසා පන්නිපිටිය පෞද්ගලික රෝහලේ 7 ක් නිරෝධායනයට

Tuesday, April 21, 2020 0 Comments

ඊයේ බොරලැස්ගමුව රත්තනපිටිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ කොරෝනා රෝගියා අවසන් වරට ප්‍රතිකාර ලැබූ පන්නිපිටිය පෞද්ගලික රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලය පී. සී . ආර් පරීක්ෂණයට  ලක් කර
  Read More>>