අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යය රැගත් ලොරියක් සහ ත්‍රිරෝද රථයක් මුහුණට මුහුණ ගැටෙයි

Saturday, April 04, 2020 0 Comments

ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබෙන අවස්තාවේ අත්‍යවශ්‍යය ආහාර ද්‍රව්‍යය ප්‍රවාහනය කරමින් තිබු ලොරි
රථයක් සහ ත්‍රිරෝද රථයක් මුහුණට මුහුණලා ගැටිමෙන් සිදු වු අනතුරකින් ත්‍රිරෝද රථයේ රියදුරා
බරපතල ලෙස
  Read More>>