නාගොඩ රෝහලේ දරුවෙක් ප්‍රසුත කළ බේරුවල කාන්තාවකට කොරෝනා

Saturday, April 04, 2020 0 Comments

නාගොඩ රෝහලේදී දරුවෙක් ප්‍රසුත කළ කාන්තාවකට කොරෝනා වෛරසය වැලදී ඇති බවට තහවුරු වී තිබෙයි. එම කාන්තාව බේරුවල, පන්නිල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරිණියකි.
  Read More>>