2019 ඔක්තෝබරයේ චීනයට වැටුණ උල්කාපාතයෙන් වෛරසය ලෝකයට ආවා - ලාංකික මහාචාර්යවරයාගේ ප්‍රකාශය ආන්දෝලනයට

Saturday, April 04, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය 2019 ඔක්තෝබර් මාසයේ චීනයට වැටුණ උල්කාපාතයක් ඔස්සේ පැතිරුණ විෂබීජ නිසා ලෝකයට ආ බවට කීර්තිමත් ශ්‍රී ලාංකිකයකු වන තාරකා ජීවවිද්‍යාව පිළිබඳ බකිංහැම් මධ්‍යස්ථානයේ මහාචාර්ය චන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ මතයක් පළ කර තිබෙන අතර මේ වනවිට එම කාරණාව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය තුළ ආන්දෝලනයක් ඇති කර තිබේ.
මෙම උල්කාපාතය වැටෙන දර්ශනද අදාළ දිනයේ චීනයේ ස්ථානගත සීසීටීවී කැමරා ගණනාවක
  Read More>>