කොරෝනා ඔඩුදුවද්දී ගාණක් නැතිව ඇමරිකානුවන් රොක්වී කැලිෆෝනියා වෙරළේ

Wednesday, April 29, 2020 0 Comments

කැලිෆෝනියා වෙරළ තීරය පිළිබඳව බොහෝ දෙනාගේ අවධානය යොමු වී ඇත්තේ මෙම නව කොරෝනා වෛරස වසංගතය පැතිර යන අවස්ථාවක එම වෙරළ තීරයට දහස්දෙනා එක්රැස් වීම හේතුවෙනි.

  Read More>>