ආසිරි නවලෝක ලංකා හා ඩර්ඩන්ස් - රජයේ කොරෝනා පීසීආර් පරීක්ෂණ අරඹයි

Wednesday, April 29, 2020 0 Comments

මේ දක්වා රාජ්‍ය අංශය තුළ පමණක් පුළුල් ලෙස සිදු කළ කොරෝනා පීසීආර් පරීක්ෂණ පුද්ගලික රෝහල් විද්‍යාගාර සේවාවන් වෙතද දීර්ඝ කිරීමට රජය කටයුතු කර තිබේ. කෙසේ වෙතත් එය සිදුවන්නේ
  Read More>>