ගුරුවරියක මවිත කළ සාපෙළ සිසුවාගේ C එකයි S එක

Wednesday, April 29, 2020 0 Comments

මේ කතාව අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉහළම ප්‍රතිඵල ගත් පළමුවැනියෙකු ගැන නොවේ. යංතං වැඩ දෙකක් සමත්වූ සිසුවෙකු ගැනයි. පවුලේ අභ්‍යන්තර ගැටලු රැසක් මැද
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News