ඇඳිරි නීති බලපත් නිකුත් කිරීමට නව ක්‍රමවේදයක්

Tuesday, April 07, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය හෙවත් COVID  19 ව්‍යාප්තිය නතර කිරීමේ අරමුණ ඇතිව, ජනතාව අනවශ්‍ය ලෙස ඒකරාශීවීම වළක්වනු පිණිස රජය විසින් වරින් වර ඇඳිරි නීතිය පනවනු ලැබේ.
  Read More>>