මෙපමණ ව්‍යසනයක් සිදුව ඇති මොහොතක මැකො දේශපාලනය කරනවා - විමල්

Tuesday, April 07, 2020 0 Comments

යේ (06) හෝමාගම රෝහලේ කොරෝනා ආසාදිත රෝගී ඒකකයට වායුසමීකරණ යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීමෙන් අනතුරුව වීරවංශ මහතා මෙම අදහස පළ කළේය.
“පළමුව කිව යුතුයි, ‘අපට කොරෝනා රෝගීන් අල්ලාගෙන
  Read More>>