'මට කිසිම ලෙඩක් තිබුනෙ නෑ' බණ්ඩාරනායක මාවතේ වන්දනාවේ ගිය කාන්තාවගෙන් ඇමතුමක්

Thursday, April 23, 2020 0 Comments

ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් වැඩිම ප්‍රමාණය ලෙස දැනට 70 කට වැඩි පිරිසක් වාර්තාවී ඇති කොටහේන කෙසෙල්වත්ත ශ්‍රීමත් බණ්ඩාරනායක මාවතේ 'පොකුරු' ප්‍රජාවට ආසාදනය ගෙන ආවේ ඉන්දියාවේ සිට වන්දනා ගමනක් ගොස්
  Read More>>