ඊයේ සිට ෆාමසි දිගටම ඇරලා - බෙහෙත් තුණ්ඩු ඇත්නම් යා හැකියි

Friday, April 10, 2020 0 Comments

රටපුරා ඇති සියලුම පෞද්ගලික ඖෂධසල් ඊයේ (09දා) සිට දිගටම විවෘත කිරීමට රජයේ අවසරය ලැබී
ඇතැයි සමස්ත ලංකා ඔෟෂධ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති චන්දික ගන්කන්ද මහතා පැවැසීය.
  Read More>>