19 වැනිදායින් පස්සේ ඇඳිරි නීතිය ඉවත්කරන්න හැකිවේවි - ඇමතිනි පවිත්‍රා

Friday, April 10, 2020 0 Comments

පවතින තත්වය සලකා බලා කොරෝනා වසංගතය පාලනය කිරීමට දැන් පවතින නීති ලබන අප්‍රේල් 19 න් පසු ලිහිල් කිරීමට හැකියාව පවතින බව ඇමතිනි පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික
  Read More>>