නාවික සෙබළා සැරිසැරූ පොලොන්නරුවේ 578 නිරෝධායනයට

Saturday, April 25, 2020 0 Comments

පොළොන්නරුව පුලස්තිගම ප‍්‍රදේශයෙන් හමුවූ  නාවික හමුදාවේ සේවය කර නිවාඩු ලබා පැමිණි කොරෝනා
ආසාදිතයා  ඇතුළු එම කඳවුරේම සේවය  කර පොලොන්නරුවට පැමිණ සිටින නාවික සෙබලුන් 09 දෙනා
සමග සෘජු සහ සෘජු නොවන ලෙස සම්බන්‍ධකම් පැවැත්වූ  බව පවසන දිස්ත්‍රික්කය පුරා සිටි පුද්ගලයින්
  Read More>>