ගමන්වාර 46ක් සැලසුම් කළත් අවසානයේ සදුදා (20) දුවන්නේ කෝච්චි 4 යි

Sunday, April 19, 2020 0 Comments

ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ හරහා දුම්රිය ධාවනය අත්හිටුවා ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව හෙට සිට මහව සිට අලව්ව දක්වාත්, බෙලිඅත්ත සිට බෙන්තර දක්වාත්, උඩරට මාර්ගයේ මහනුවර සිට පොල්ගහවෙල දක්වාත් දුම්රිය කිහිපයක් පමණක් ධාවනය වන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසී ය.
  Read More>>