සදුදා 20 සිට ලංගම බස් රථ ධාවනය සිදුවන හැටි පැහැදිලි කරයි

Sunday, April 19, 2020 0 Comments

ප්‍රවාහන සේවා  අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අද (19) දින පස්වරුවේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් හෙට (20) සිට  බස් රථ ධාවනය සිදුවන හැටි මෙසේ විස්තර කළේය.

  Read More>>