🔥 වැලිසර නාවික හමුදාවේ 30 කට කොරෝනා

Thursday, April 23, 2020 0 Comments

වැලිසර නාවික හමුදාවේ සේවය කළ සෙබළුන් 30 දෙනෙක් නව කොරෝනා වෛරසය වැලදී ඇති බවට
  Read More>>