රාමසාන් කාලයේ පල්ලිවල එකතුවීම් නවතන්නැයි පකිස්තානයේ වෛද්‍යවරු ඉල්ලති

Thursday, April 23, 2020 0 Comments


නව කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තියත් සමග සමාජ දුරස්ථ භාවය ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් බොහෝ රටවල්වල අවධානය යොමුව තිබේ. මේ හේතුවෙන් සෑම රටක්ම තමන්ගේ ආගමික සිද්ධස්ථානවලට ජනතාව රැස් වීම නවතා දමා ඇත. පාකිස්තානයේ වෛද්‍යවරුන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ද මුස්ලිම් පල්ලි තහනම නැවත ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි.

  Read More>>