මාළු ව්‍යාපාරිකයා සමග කොස් ගෙඩියක් අරන් බයිසිකලේ ගිය කාන්තාවට කොරෝනා සැක

Thursday, April 23, 2020 0 Comments

සුගියදා පිළියන්දල නිවන්තිඩිය ග්‍රාමෝදය මාවතේ කොරෝනා ආසාදනයවූ පුද්ගලයා සමීපව ඇසුරු කළ ඔහුගේ ඥාතියෙකු බව කියන කාන්තාවකටද කොරෝනා ලක්ෂණ පහළවී තිබේ.
කටුබැද්ද ඩිපෝවේ කළමනාකාරවරයාගේ බිරිඳ බව කියන මෙම කාන්තාවට
  Read More>>