🔥 ආසාදිතයින් ගණන 309

Tuesday, April 21, 2020 0 Comments

April21
11.30am
නව කොරෝනා වෛරසය වැළදුණු තවත් ආසාදිතයින් 5ක් වාර්තා වූ බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය සඳහන් කර සිටිනවා. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන මුළු කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 309 කි.