ආසාදිතයා නැවතී සිටි තංගල්ලේ හෝටලේ සේවකයන් 2 නෙකුට කොරෝනා සැක

Wednesday, April 01, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය ආසාධිත සංචාරක මඟපෙන්වන්නකු නවාතැන්ගත් බව කියන තංගල්ල ගොයම්බොක්කේ සංචාරක හෝටලයක සේවකයන් දෙදෙනකු සැක සහිත රෝග ලක්ෂණ හේතුවෙන් අද (1)
  Read More>>