බේරුවල පන්නිල ගම්මානයම ස්වයං නිරෝධායනයේ

Wednesday, April 01, 2020 0 Comments

බේරුවල පොලිස් වසමට අයත් පන්නිල ප්‍රදේශයෙන් එකම පවුලේ පස්දෙනෙකු කොරෝනා ආසාදිතයන් වශයෙන් හඳුනාගෙන අය්.ඩී.එච් උණ රෝහලට ඇතුලත් කිරීමෙන් අනතුරුව එම ආසාදිතයන් පදිංචිව සිටි
  Read More>>