13 දැරියට හදිකළ තණමල්විල පොහොට්ටු කොල්ලාගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසියි

Saturday, April 11, 2020 0 Comments

හතුන් වන වියේ පසුවන මන්ද මානසික දැරියක අපයෝජනයට ලක් කළැයි කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්
සෙවණගල පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනුණ තණමල්විල ප්‍රාදේශීය සභාවේ රණවීර ආරච්චිගේ නාලක රණවීර නොහොත් නාලක (ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ), එච්.ඒ. ප්‍රියංග කුමාර නොහොත් චමින්ද සහ සෙවණගල
  Read More>>