ඩෙංගු වලින් 106ක් මැරුණා කියලා රට වහලා තිබ්බෙ නෑ - තිලංග

Saturday, April 18, 2020 0 Comments

සිකුරාදා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට සහභාගි වූ හිටපු මන්ත්‍රී තිලංග සුමතිපාල මහතා මෙලෙස කියා තිබේ.

  Read More>>