කෙසෙල්වත්ත ශ්‍රීමත් බණ්ඩාරනායක මාවත - කොරෝනා තිප්පොලක් වෙයි 1,010 ක් නිරෝධායනයට

Tuesday, April 21, 2020 0 Comments

කොළඹ 12, ශ්‍රීමත් බණ්ඩාරනායක මාවතේ පවුල් 242 කට අයත් පුද්ගලයින් 1,010 ක් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කර ඇති බව වාර්තා වේ. මේ අතර එම මාවතෙන් තවත් COVID-19, රෝගීන් 05 දෙනෙක් අදත් හඳුනාගෙන ඇති අතර, ඒ සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ආසාදිත මුළු සංඛ්‍යාව 309 දක්වා ඉහළ දමනලදි.
කොළඹ 12, බණ්ඩාරනායක මාවතෙන් මේවන විට කොරෝනා ආසධිතයින් 62 දෙනෙක් වාර්තා වී ඇති අතර
  Read More>>