ඥානසාර හිමි, වියන්විල හිමි, අක්මීමන හිමි කොඩියට නාමයෝජනා අත්සන් තබති

Thursday, March 19, 2020 0 Comments

අතුරුලියේ රතන හිමි, ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමි ඇතුළු ගිහි පැවිදි පිරිසක් ඉදිරි මහ මැතිවරණය සඳහා අපේ ජල බල පක්ෂය යටතේ තරග කිරීමට ඊයේ (18 වැනිදා) නාමයෝජනා අත්සන් තැබූහ.

  Read More>>