කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් ඉතාලියේ සිට යාපනයට ආ පිරිසක් ගැන පොලිස් පරීක්ෂණ

Wednesday, March 18, 2020 0 Comments

කොරෝනා වයිරසය ව්‍යාප්තියත් සමඟ පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ ඉතාලියේ සිට යාපනය පේදුරුතුඩුව
ප්‍රදේශයට පැමිණි පිරිසක් නවාතැන් ගෙන සිටි ස්ථානයක් සොයා පේදුරුතුඩුව පොලිසිය පරීක්ෂණයක් අරඹා ඇත.

  Read More>>