ඇඟලුම් කම්හල් මෙතරම් තියන රටේ ෆේස් මාස්ක් හිගය නැති කරන්න බැරි ඇයි - සුනිල්

Friday, March 20, 2020 0 Comments

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා ඊයේ සිරස රූපවාහිනී
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News