කවුරුවත් ගමන් බිමන් නොයන නිසා ඉන්ධන අලෙවිය පහළට

Friday, March 20, 2020 0 Comments


කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් මේ වන විට දිවයින පුරා ඉන්ධන අලෙවිය සියයට 20කින් පහත වැටී තිබෙනවා

  Read More>>