රුධිර සංචිත සීඝ්‍රයෙන් පහතට ප්‍රමාණවත් දින 2කට පමණයිලු

Friday, March 20, 2020 0 Comments

කොවිඩ් - 19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමත් සමග ජංගම රුධිර කඳවුරු ඇනහිටීම නිසා ජාතික රුධිර පාරවිලයනය මධ්‍යස්ථානය සතුව පවතින රුධිර සංචිත සීග්‍රයෙන් පහත වැටී ඇති බව එහි අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන්
  Read More>>