රංටැඹේ ජාතික ශිෂ්‍ය භට පුහුණු මධ්‍යස්ථානයත් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් කෙරේ

Friday, March 20, 2020 0 Comments


පැතිර යන කොරෝනා වෛරස් රෝගය පාලනය කරලීම සදහා  රජය හා ආරක්ෂක අංශ, විදේශයන් සිට
  Read More>>