ලෙඩුන් ඉහළ ගියත් මරණ වාර්තා නොවූ නවසීලන්තයෙහි පළමු කොරෝනා මරණය වාර්තා වෙයි

Sunday, March 29, 2020 0 Comments

නවසීලන්තයේ මේ වනවිට කොරෝනා ආසාදිතයින් 514ක් තහවුරු වී ඇති අතර පසුගිය දිනය තුළ පමණක් ආසාදිතයන් 63දෙනකු වාර්තා වී තිබිණි. නමුත් පන්සියය ඉක්මවා ආසාදිතයින් වාර්තාවුවත්
  Read More>>