ලන්ඩන් වෙත ගොස් ආ ගමනට එක්වූ ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවිකාවකට කොරෝනා

Sunday, March 29, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ ගුවන් කාර්ය මණ්ඩල (cabin crew) සාමාජීකාවකට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇතැයි මේවනවිට තහවුරු කර ගෙන ඇත. ඒ අනුව 26 හැවිරිදි එම තරුණිය මේවනවිට IDH රෝහලට ඇතුලත් කර තිබේ.
එසේම ඇය සමග සමීපව අසුරුකළ
  Read More>>