රට ලොක් ඩවුන් කරන්න තරම් අවශ්‍යතාවක් තාම නෑ - ජනාධිපති

Tuesday, March 17, 2020 0 Comments

මේ දිනවල පැතිර ඇති කොරෝනා වෛරස් තත්වය පාලනය කිරීම සඳහා රටට අගුළු දැමිය යුතු බවට විශාල කතාබහක් ඇතිව තිබෙන වෙලාවේ අද දහවල් විශේෂ කාර්ය සාධන රැස්වීම ඇමතු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තමා මේ දිනවල සිදුවන සියල්ල ගැන පරීක්ෂාකාරී වූ බවත් සම්පූර්ණයෙන් රටම අගුළු දැමීමේ අවශ්‍යතාවයක් තවම ඇතැයි තමා විශ්වාස නොකරන බවත්
  Read More>>