නොමිනේෂන් භාරගන්න ප්‍රාලේ වල ඉන්නේ මිනිසුන් නොවේද කොරෝනා බිය ඔවුන්ට නැද්දැයි මැසිවිලි

Tuesday, March 17, 2020 0 Comments

රජය මගින් ලබාදී ඇති විශේෂ නිවාඩුව දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාල/ ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල සේවයේ නියුතු ආශ‍්‍රිත සේවා නිලධාරීන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩල සඳහා අද හෙට සහ අනිද්දා ලබාදී නැත.
මැතිවරණයේ නාමයෝජනා ලබාගැනීම හේතු කරගෙන මෙම නිවාඩු අහොිසිය සිදුව ඇත. නමුත් ඔවුන්ටද
  Read More>>