තණමල්විල හේන්යායක වාඩියක සිටි දෙදරු පියෙකු කපාකොටා ඝාතනය කරලා

Wednesday, March 25, 2020 0 Comments

තණමල්විල පොලිස් වසමේ අරඹේකෙම උනකන්ද ප්‍රදේශයේ හේන්යායක වාඩියක සිටි දෙදරු පියෙකු ඊයේ
(24) තියුණු ආයුධයකින් කපා කොටා ඝාතනය කොට ඇතැයි තණමල්විල පොලීසිය පවසයි.

  Read More>>