තණමල්විල හේන්යායක වාඩියක සිටි දෙදරු පියෙකු කපාකොටා ඝාතනය කරලා

Wednesday, March 25, 2020 0 Comments

තණමල්විල පොලිස් වසමේ අරඹේකෙම උනකන්ද ප්‍රදේශයේ හේන්යායක වාඩියක සිටි දෙදරු පියෙකු ඊයේ
(24) තියුණු ආයුධයකින් කපා කොටා ඝාතනය කොට ඇතැයි තණමල්විල පොලීසිය පවසයි.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News