ගාල්ලේ ලැගුම් හලක සිටි කොරෝනා සැක පෝලන්ත ජාතිකයන් දෙදෙනෙක් කරාපිටියට

Monday, March 23, 2020 0 Comments

පෝලන්ත ජාතිකයින් දෙදෙනෙකු අද (23දා) අඵයම ගාල්ල කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ, කොරෝනා බවට සැක කරන රෝගින් සඳහා
  Read More>>