සාර්ක් කොරෝනා මර්දනය සඳහා ජනපති ගාණේ ඩොලර් පනස් ලක්ෂයක්

Monday, March 23, 2020 0 Comments

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කොරෝනා වෛරසය මර්දනය සඳහා ස්ථාපිත සාක් අරමුදලට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News