සියලු සමාජ ශාලා සූදු මධ්‍යස්ථාන වසා දැමේ - ට්‍රිප් ගියොත් බැරියර් වලදි අල්ලනවා

Wednesday, March 18, 2020 0 Comments

රාත්‍රී සමාජ ශාලා සහ ඔට්ටු ඇල්ලීමේ මධ්‍යස්ථාන තාවකාලික වසා දමන්නට තීරණය කළ බව වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ දන්වා සිටියේය. මේ බව පොලිසියට දැනුම් දී ඇති බවද ඔහු කීය.
  Read More>>