පාසල් සිසුන් 10 ක් ගැන රාජිත කියූ බොරුව හා 3 ක් මියගිය බවට ෆොන්සේකා කියූ බොරුව දුර යයි

Wednesday, March 18, 2020 0 Comments

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන රාජිත සේනාරත්න හා සරත් ෆොන්සේකා යන මහත්වරුන් විසින් කළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.
  Read More>>