ඉන්දියාවේ සිට අවසන් ගුවන් යානාවත් ලංකාවට

Sunday, March 22, 2020 0 Comments

දඹදිව වන්දනාවේ ගොස් ඉන්දියාවේ සිරවි සිටි අවසන් බැතිමතුන් පිරිසත් අද(22)උදැසන ගුවන් මගින් මෙරටට පැමිණියහ.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News