කොරෝනාව පාලනය කරන්න බැරිවුණැයි කොසොවෝ රජය බිඳ වැටේ

Friday, March 27, 2020 0 Comments

කොසොවෝ රාජ්‍යයේ කොරෝනා පැතිරයාම පාලනය කිරීම සඳහා එරට රජය අපොහොසත්වූ බව පවසමින් රජයට එරෙහිව ඉදිරිපත්වූ විශ්වාස භංග යෝජනාව රජය පරාජය වීමත් සමග අගමැති අල්බින් කුර්තිගේ රජය
  Read More>>