නවසීලන්තයේ 51 ක් මැරූ ඝාතකයාවරද පිලිගනියි

Friday, March 27, 2020 0 Comments

පසුගිය වසරේ මාර්තු 15 වැනි දින ගිනි අවියක් ගත් පුද්ගලයෙකු නවසීලන්තයේ ක‍්‍රයිස්ට්චර්ච් නුවර ඉස්ලාම් පල්ලි දෙකකට ඇතුල්ව විශාල පිරිසක් වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය මහත් ආන්දෝලනයක්, කම්පනයක් ඇති කළ සිදුවීමක් විය. මෙහි දී 51 දෙනෙකු මරණයට පත් වූ අතර තවත් 49 දෙනෙක් තුවාල
  Read More>>