ඇදිරි නීතිය අතරේ තෙවරප්පෙරුමගේ ගෙදර කෑම දන්සැලක්

Friday, March 27, 2020 0 Comments


අඛණ්ඩ ඇඳිරි නීතිය පවතින කාලයේ කළුතර මතුගම වතු නිවාසවල සිටින
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News