කොරෝනා වැළඳී ඉතාලියේදී මිය ගිය බව කියන ශ්‍රී ලාංකිකයාගේ සිද්ධිය

Wednesday, March 25, 2020 0 Comments

ඉතාලියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකියෙක් කොරෝනා වෛරසයට ගොදුරු වී ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවට 
  Read More>>