කොතලාවල ආරක්ෂක පීඨ කර්නල්වරයාගේ පුතු හා මවටත් කොරෝනා

Wednesday, March 25, 2020 0 Comments

කොතලාවල ආරක්ෂක පීඨයට අයත් වේරහැර පිහිටි රෝහලේ මානව සම්පත් කළමනාකරු ලෙස සේවය කළ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News