සේවකයා ඉහළ මාලයේ ඇඳ ළග මැරී වැටිලා සේවිකාව හුස්ම ගන්න අමාරුවී රොහලේ

Sunday, March 15, 2020 0 Comments

දඹුල්ල නගරයේ කුරුණෑගල පාරේ ඇස් කණ්නාඩි අලෙවි කරන වෙළෙඳසැලක සේවය කරමින් සිටි තරුණයකු අද (15) දින පස්වරුවේ සිය වෙළඳසැලේ ඉහළ මාලයේ කාමරයක වැටී මියගොස් සිටියදී
  Read More>>