මහ මැතිවරණය වෙනසක් කරන්නෙ නෑ - ජනපති ගොඨාභය සාර්ක් නායකයින්ට දන්වයි

Sunday, March 15, 2020 0 Comments

මහ මැතිවරණය  පෙර සැලසුම් කළ පරිදි  අප්‍රේල් 25 වැනිදා පැවැත්වෙන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා  අද (15) ප්‍රකාශ කළේ​ය.
සාර්ක් නායකයින්ගේ  විඩීයෝ සමුළුවේදී  ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.
  Read More>>